Tratamente IE

S-a constatat de-a lungul timpului că omul poate trăi aproximativ 40 de zile fără hrană, două săptămâni fără apă, circa 8 minute fără a respira. Dar cât poate trăi fără Duhul Sfânt, fără Scânteia Divină lăuntrică? Deci cum ierarhizăm toate acestea? Iată doua dintre întrebările pe care le punem celor care ȋntâmpină dificultăți ȋn a ȋnțelege primordialitatea sufletului (a Dumnezeului lăuntric) ȋntr-o existență terestră. Mai punem și o a treia ȋntrebare, dar de această dată, retorică: „Vreți să fiți sănătos?”

Punând aceste întrebări, oricine ȋnțelege mai bine, decât dacă ȋși spune un lucru la fel de adevărat și anume, că ne aflăm ȋntr-o realitate inforenergetică și nu numai materială, fizică, determinată de o matrice inforenergetică și temporală și de aceea suntem supuși legii ,,cauzei și efectului”, care sunt ȋn primul rând informaționale, energetice și de abia ȋn ultimul rând materiale.

Societatea Română de Radiestezie și Fundația de Inforenergetică „Sf. Apostol Andrei” oferă doritorilor (persoane fizice, societăți comerciale, instituții publice etc.) următoarele servicii:

• tratamente inforenergetice pentru diferite afecțiuni, diagnoza medicală pentru diverse probleme;

• consultanță ȋn probleme de viață diverse;

• consultanță pentru selectarea personalului ȋn vederea angajării;

• investigații radiestezice ȋn geologie, arheologie etc;

• determinarea radiestezică a surselor de apă, zăcăminte etc. și a calității acestora;

• consultanță ȋn orientarea profesională;

• optimizări nutriționale și medicamentoase;

• compatibilități premaritale, colective etc.;

• cursuri de radiestezie și inforenergetică;

• cercetări ȋn diverse domenii folosind metode specifice.

Tarifele pentru serviciile prestate se actualizează ȋn fiecare an, ȋn funcție de EURO, prin decizia asociatului unic.

 

Autorul acestui aparat teoretic şi al raportorului şi ansei a stabilit anumiți parametri inforenergetici (i.e.) specifici unici care permit investigarea oricărui sistem viu (vegetal, animal, uman, etc.) sau categorii existenţiale. Aceşti parametri i.e. unici, la orice sistem viu variază într-o perioadă de timp, între limite minime şi maxime.

Se stabilesc caracteristicile acestora pe baza parametrilor i.e. specifici, unici, măsuraţi pentru determinarea potenţelor inforenergetice, ceea ce ne ajută la aflarea şi corectarea carenţelor constatate ȋn primul rând, apoi la cunoaşterea sistemului viu.

În vederea corectării carenţelor i.e. ale sistemelor vii vegetale, animale şi umane au fost puse la punct tehnici inforenergetice de la cele mai simple până la cele mai complexe. În cazul fiinţelor umane, gradul de complexitate al tehnicilor i.e. aplicate variază în funcţie atât de calitatea şi nivelul de elevare spirituală al inforenergeticianului, cât şi de cel al beneficiarului.

Se dezvoltă de asemenea capacitatea de a dobândi direct informaţii referitoare la starea de sănătate a unui sistem viu, la bolile acestuia şi la cauzele i.e. ale afecţiunilor respective - ceea ce prezintă cea mai mare importanţă, căci prin tehnicile i.e. se tratează cauza şi nu doar efectul.

Din cercetările făcute (privind cauzele suferinţelor) şi din aplicarea tehnicilor i.e. s-a constatat că, fără excepţie, bolile survin ca urmare a lipsei comuniunii cu Divinitatea, a răsturnării ierarhiei interioare fireşti. Acest lucru trebuie înţeles de către potenţialii noştri pacienţi, care trebuie să lucreze spre transformare interioară - pentru ca rezultatul terapiei i.e. să aibă un caracter permanent, deoarece în caz contrar, boala migrează de pe un organ pe altul, dintr-o zonă în alta, până la deces. Înlăturarea cauzei tuturor stărilor patogene şi anume îndepărtarea de Dumnezeu şi încălcarea Legilor Divine - constituie singura Cale a oricărei fiinţe umane pentru a scăpa de suferinţele care preced moartea.

Se pare că mulți dintre pacienții noștri au înţeles care este mecanismul de acționare al tehnicilor inforenergetice pe care noi le aplicăm ȋn anumite condiții de disciplină spirituală creștină, pe care ei trebuie să le respecte fără excepție, deoarece rezultatele aplicării acestora sunt dintre cele mai spectaculoase și subliniez ȋncă odată, că aceasta se întâmplă numai atunci când pacientul participă ȋn mod activ și conștient la terapie, ȋn toate fazele ei.

Ca urmare a aplicării celor de mai sus, la diferite congrese ale Uniunii Medicale Balcanice, în numele autorului acestei ştiinţe au putut fi prezentate, în premieră mondială, cazuri patogene (boli / afecţiuni) foarte grave vindecate, a căror evoluţie a fost urmărită prin analize de laborator şi diferite grafii, de instituţii medicale de prestigiu de la noi din ţară şi din străinătate. Au fost prezentate cazuri de neoplasm cu metastaze, vindecate fără sechele, însoţite de analizele şi studiile corespunzătoare. O serie de asemenea cazuri au fost prezentate şi pot fi consultate din 1991 până în anul 1996 în revista „RADIESTEZIA” şi apoi din 1997 în „INFORENERGETICA” - a Societăţii Române de Radiestezie, respectiv în comunicările simpozioanelor naţionale de Inforenergetică.

Tratamentele inforenergetice au un caracter hristic și sunt urmate de o alimentație de tip naturist specific fiecărui pacient. Se va interzice consumul de carnuri de orice fel , cu excepția peștelui și a fructelor de mare, iar in unele cazuri deosebit de grave se vor interzice și lactatele un timp mai scurt sau mai lung, ȋn funcție de gravitatea bolii.

Aceste tratamente sunt efectuate de terapeuții inforenergetici sub controlul medicilor cu diferite specializări, acreditați de Ministerul Sănătății. Rezultatul terapiilor inforenergetice sunt confirmate prin analize medicale de specialitate, recomandate de medicul de familie.

Ulterior, la perioade din ce ȋn ce mai lungi, fostul suferind se prezintă la control inforenergetic. Terapeutul va recomanda consultarea medicilor specialiști pentru a se verifica starea de sănătate ȋn condițiile reintegrării ȋn familie și la locul de muncă.