Sponsorizari

Sponsorizarea este un act prin care o persoană juridică sau fizică cedează unele bunuri materiale sau financiare unei alte persoane sau instituții în scop umanitar fără a avea pretenții de a-i fi înapoiate sau obținerea altor avantaje.

De sponsorizare pot beneficia persoanale sau instituţiile care desfăşoară o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurator, etc.

Cel mai important motiv care ar trebui să determine o persoană să facă o sponsorizare ar fi urmarea invăţăturilor din Sfânta Scriptură lăsate de Iisus Hristos şi Sf. Apostoli, precum şi invăţăturile şi exemplele personale date de Sfinţii creştini şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii Creştine Ortodoxe care ne îndeamnă la realizarea de fapte bune şi prin sprijin material pe langă cel afectiv. O sponsorizare poate fi o faptă bună numai dacă este însoţită de iubire şi sentimente curate. O faptă bună duce la iertarea unor păcate de către Sf. Treime făcute de cel în cauză, ameliorarea unor carenţe personale, creşterea şansei de vindecare a anumitor afecţiuni etc. Urmările unor fapte bune se vor observa în primul rand în viaţa personală a celui care a făcut acest lucru, precum şi în a acelora pe care el îi iubeşte. Bunul Dumnezeu în nemărginita Sa înţelepciune ne-a oferit anumite posibilităţi materiale cu scopul de a avea posibilitatea să dăruim la rândul nostru celor care au nevoie, nu doar pentru uzul strict personal al nostru şi al familiei noastre; nerealizarea acestora poate avea în timp diferite efecte: apariţia unor suferinţe fizice sau psihice, nouă şi persoanelor pe care le iubim, pierderi materiale şi financiare, etc.

Firmele care fac sponsorizări beneficiază de o reducere de pana la 10% din baza de impozitare, reducându-şi astfel impozitele pe care trebuie să le plătească statului. Şi de ce să nu facem cu aceşti bani o faptă bună, ajutând astfel semenii noştri, determinând în timp creşterea calităţii oamenilor prin educarea lor corespunzătoare şi apoi o implicită reducere a impozitelor si taxelor. Întotdeauna cel care face o faptă bună (în cazul de faţă o sponsorizare) va simţi în suflet o stare de mulţumire, bucurie, pace interioară, etc, lucruri ce nu vor putea fi niciodată cumpărate cu bani, fiind o rasplată a Bunului Dumnezeu pentru fapta bună.