Prezentarea Inforenergeticii

Inforenergetica este o nouă ştiinţă de frontieră care a fost comunicată internaţional pentru prima dată cu ocazia Antantei Medicale Intermediteraneene din 9-12 septembrie 1992 de la Mamaia de către fondatorul ei, domnul Claudian Dumitriu, membru al Uniunii Medicale Balcanice, Preşedintele Societăţii Române de Radiestezie (SRR) şi al Fundaţiei de Inforenergetică „Sfântul Apostol Andrei” (FIESAA). Lucrarea prin care a fost prezentată noua ştiinţă INFORENERGETICA de către Claudian Dumitriu, a fost apreciată şi premiată la această Antantă cu DIPLOMA DE ONOARE semnată de regretatul academician Ştefan Milcu.

Inforenergetica - i.e. - se ocupă de studiul fenomenelor şi proceselor determinate de existenţa unei cantităţi de informaţii-Qi, organizate conform unui algoritm mai mult sau mai puţin complex şi implementate într-un suport energetic oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic etc).

Această ştiinţă spirituală, care include învăţăturile din Sfânta Scriptură și toate științele moderne, utilizează metode proprii de cercetare.

Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare folosind un aparat teoretic propriu şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicaţii în toate domeniile de activitate.

Ea permite analiza, formarea şi dezvoltarea extrasensibilităților umane, animale, vegetale, etc. adică, de percepere şi interpretare, utilizare a semnalelor i.e, (informaţionale şi energetice) prin alte mijloace decât prin organele de simţ şi de la distanţe depăşind bătaia (range) acestora.

Datorită sensibilităţii la i.e. a sufletului uman în principal, se dobândesc informaţii de la sursele de semnal - percepute sau nesesizate de organele de simţ ale trupului acestea fiind semnalate şi decodificate prin mişcarea unui instrument auxiliar, în cazul inforenergeticii - ansa (brevet de inventie), care se mişcă pe un raportor centesimal (brevet de inventie) indicând mărimea semnalelor recepţionate - alfa numerice - conform unei scale valorice unice şi a unui aparat teoretic propriu inforenergeticii. Această particularitate permite utilizarea tehnicii de calcul şi a tuturor ştiinţelor moderne, în domeniul inforenergeticii, cu toate urmările.

Registrul de măsurători este accesibil numai parţial A.M.C.-urilor existente până în prezent, de obicei fiind în afara bătăii, limitelor sensibilităţii acestora (de obicei aparţinând frecvenţelor mai mici de 7 Hz.). Se pot face astfel cercetări şi determinări în toate domeniile ştiinţelor moderne, care să revoluţioneze orice ştiinţă, cu minimum de efort fizic, fără investiţii materiale.

În urma multor aplicaţii şi a respectării regulilor creştine, cu ajutorul Inforenergeticii, oamenii îşi dezvoltă extrasensibilităţi prin care achiziţionează informaţii direct de la o sursă exterioară operatorului i.e., depărtată spaţial sau în timp, sau de la surse care nu sunt sisteme vii - informaţii aparţinând atât trecutului (retrocogniţie), prezentului, cât şi viitorului (precogniţie).

Ȋn încheierea acestei succinte prezentări a inforenergeticii, această ştiinţă interdisciplinară, având precursori iluştri ca: ing. Simu Simeon - autorul primului curs românesc de radiestezie apărut în 1939, acad. E. Macovschi cu teoria biostructurală a materiei vii publicată în anul 1982, Ştefan Odobleja cu Teoria Consonantistă publicată în anul 1919 în limba franceză la Paris, lucrările despre radiestezie publicate între 1938-1943 ale regretatului conf. dr. V. Săhleanu director al Institutului de Antropologie al Academiei Române - membru de onoare post-mortem al Societăţii Române de Radiestezie la cererea sa, dorim să exprimăm speranţa şi încrederea că această ştiinţă va ajunge în viitor unul din instrumentele principale de lucru ale tuturor oamenilor de ştiinţă, politicienilor, slujitorilor bisericii, militarilor, gazetarilor, cineaştilor, inginerilor, medicilor, luptătorilor, cercetătorilor, etc.

Societatea Română de Radiestezie, Fundaţia de Inforenergetică ,,Sfântul Apostol Andrei” şi Societatea de Inforenergetică sunt interesate de a găsi şi evidenţia posibilităţile de aplicare a inforenergeticii în orice domeniu de activitate şi modalităţile de colaborare cu cei interesaţi.
Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cât şi asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica şi raportor centesimal - aparţin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/14.03.1996