Prezentarea cursurilor

Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial (diplomele sunt recunoscute), ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România.

Societatea Română de Radiestezie, Fundaţia de Inforenergetică „Sfântul Apostol Andrei" şi Societatea de Inforenergetică, sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme pirat conduse de foştii membri ai acestor instituţii care au fost îndepărtaţi din ele şi care pretind că fac această pregătire.

Aceste cursuri se bucură de o largă apreciere şi sunt solicitate pe tot cuprinsul ţării, în prezent ţinându-se cursuri de Inforenergetică în alte 24 de oraşe, în afară de Bucureşti, unde acestea au o mare frecvenţă şi audienţă. Aceste cursuri au fost solicitate şi de alte ţări, pentru recalificare etc., dar până în anul 2003 nu s-a răspuns favorabil acestor solicitări, conform hotărârii autorului ei. Începând cu 2003, autorul a hotărât a începe aceste cursuri şi pentru străini.

Foarte mulţi dintre foştii pacienţi au devenit terapeuţi inforenergeticieni în urma vindecării, absolvind cursurile organizate de Societatea Română de Radiestezie şi de Fundaţia de Inforenergetică ,,Sfântul Apostol Andrei”, care pot fi urmate doar de către fiinţe umane (ce depăşesc vârsta de patru ani) având anumite limite inferioare ale parametrilor i.e., sub care rezultatele nu mai sunt posibile - de aceea aceste persoane sunt respinse de la această cunoaştere, de la cursuri, temporar, până capătă valorile minime stabilite.

Cursurile de inforenergetică pot fi urmate doar de către cei care îndeplinesc aceste condiţii. Ca şi terapeuţi, cursanţii trebuie să respecte şi să se încadreze în Legile Divine Şi terestre, să respecte angajamentul deontologic propriu S.R.R.
Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cât şi asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica şi raportor centesimal - aparţin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/14.03.1996