Obiective

Obiectivul Societăţii Române de Radiestezie, al Fundaţiei ,,Sf. Apostol Andrei” şi al Societăţii de Inforenergetică este de a contribui la refacerea sănătăţii şi unităţii spirituale a poporului român, sau a altor popoare, prin activităţi proprii, cât şi prin sprijinirea unor iniţiative care îşi propun scopuri similare.

Obiectivele Fundaţiei de Inforenergetică se realizează prin activităţi specifice statutare, cum sunt:

• Organizarea şi participarea la construcţia, reconstrucţia, repararea, restaurarea bisericilor, mănăstirilor, schiturilor creştine sau ale aşezămintelor strămoşilor noştri;

• Promovarea şi punerea în valoare a creaţiei ştiinţifice şi tehnice, a investiţiilor, inovaţiilor şi descoperirilor;

Promovarea unor programe de salvare, conservare şi punere în valoare a monumentelor, aşezămintelor, edificiilor, lăcaşelor de cult, locurilor şi valorilor de orice fel, care constituie sau conţin mărturii despre tezaurul spiritual, cultural, ştiinţific şi material al României;

Sprijinirea d.p.d.v. spiritual, cultural, ştiinţifico-tehnic, financiar sau managerial, a instituţiilor, organelor, asociaţiilor, agenţilor economici care organizează, sprijină şi/sau promovează activităţi spirituale culturale şi/sau ştiinţifico-tehnice similare cu cele ale SRR şi ale F.I.E.S.A.A;

• Organizarea de cursuri şi seminarii de Inforenergetică în cadrul instituţiilor de învăţământ proprii sau a altora, din România (particulare sau de stat) sau din alte ţări, precum şi pentru agenţi economici;

• Efectuarea de studii, experienţe, cercetări, lucrări ştiinţifice, determinări, proiecte, prognoze în colective multidisciplinare sau în propriile instituţii, folosind inforenergetica.

Înfiinţarea şi organizarea de centre cu toate construcţiile şi aparatele aferente de terapie bazate pe metode şi tehnici i.e. şi alte tratamente naturale şi clasice;

• Editarea, publicarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea de cărţi, documente, publicaţii, buletine informative, înfiinţarea de posturi de radio şi televiziune destinate mediatizării acestor obiective spirituale, având caracter apolitic;

• Declararea anului 2006 ca „Anul lui Decebal” acesta jertfindu-şi viaţa cu 1900 ani înainte - ziua de 02 iunie 2006 fiind declarată “Ziua lui Decebal” (acestuia i s-a tăiat capul de către prietenul lui, la cererea sa, pe 02 iunie 106 d.H. ora 12.00 - date determinate conform cercetărilor i.e.) şi a anului 2007 ca „Anul adevăraţilor strămoşi: dacii” cu multiple activităţi în onoarea lor, etc.

• Organizarea de expediţii de cercetare i.e. şi practică internaţională în diferite locuri sacre planetare ca: Rep. Moldova ( Țâpova 2007), Egipt (anuale), India (2007), Cipru (2006), Grecia (2006, 2007), Italia (2005), ins. Rhodos (2005), Ins. Creta (2005, 2006), Ins. Corfu (2008), Germania (2006), Israel (anuale), Brazilia (cca 3/an), etc.
Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cât şi asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica şi raportor centesimal - aparţin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/14.03.1996