Deontologie

A fi inforenergetician implică: un anumit mod de viaţă, respectarea şi încadrarea în Legile Divine şi terestre şi respectarea unei deontologii. Codului etic profesional corespunzător acestei profesii presupune: credinţă în Sfânta Treime, încredere deplină în ceea ce faci, dirijarea oricărei acţiuni numai înspre bine şi numai în Voia Sfintei Treimi, cunoaşterea propriilor limite şi păstrarea modestiei, prevenirea cu atenţie a evenimentelor negative (intrărilor în rezonanţe negative) şi auto-perfecţionarea profesională, morală şi spirituală.

Respectarea regulilor religiei creștine ortodoxe, păstrarea ȋn permanență a comunicării cu Divinitatea și punerea ȋn practică a tehnicilor i.e. de orice fel, ȋn slujba Sf. Treimi și a celorlalți și nu din interese proprii, meschine, duc la dezvoltarea percepțiilor și la dobândirea cu mai multă ușurință a informațiilor referitoare la sistemele vii. Ȋn acest caz, folosim ansa și raportorul, pentru conștientizarea celor aflate cu sufletul și pentru stabilirea unor valori alfa-numerice exacte, sau pentru localizarea unor evenimente ȋn timpul terestru. Prin aceste tehnici inforenergetice se revine de fapt la „terapia” aplicată de străbunii noștri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din şcoala lui Zamolxe, care spunea că "Nu poți vindeca partea fără a vindeca întregul și nu poți vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul".

Este evident că strămoşii noștri dețineau mult mai multe informații, mult mai multă cunoaștere decât am reuşit să redobândim noi până astăzi, aceasta datorându-se faptului că ei trăiau ȋn permanentă comuniune cu Divinitatea și ca urmare, aveau un acces deosebit de mare la banca de date a Tatălui Ceresc. Ȋn acele vremuri tinerii treceau prin etape de iniţiere incă de la vârste fragede și lucrurile pe care puțini dintre oamenii zilelor noastre reușesc să le facă astăzi aplicând diverse tehnici, făceau parte atunci din viața de zi cu zi - și paranormal era când cineva nu mai avea aceste potențe, ceea ce însemna o decădere d.p.d.v. spiritual, un handicap, care nu era ignorat și care trebuia să fie depășit prin revenirea la comuniunea cu Divinitatea unică.

Trebuie să conștientizăm că noi nu suntem decât niște relee /canale, prin care Sf. Treime se manifestă ȋn funcție de cât de mult merităm fiecare, de eforturile pe care le depunem ȋn slujba Ei, de modul ȋn care ne ierarhizăm structurile propriei ființe și prioritățile.
Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cât şi asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica şi raportor centesimal - aparţin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/14.03.1996