Cercetari IE

Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicații în toate domeniile de activitate.

De la înfiinţare şi până în prezent, membrii Fundației de Inforenergetică „Sfântul Apostol Andrei” din toată țara au efectuat numeroase cercetări şi studii ştiinţifice în diferite domenii, aducându-şi astfel contribuția în aprofundarea ştiinţelor moderne, printr-un aport de noi informații specifice domeniului studiat, folosind metodele şi mijloacele de cercetare caracteristice inforenergeticii. De asemenea, lucrările de cercetare realizate, au permis extinderea în mod continuu a aparatelor teoretic şi practic, proprii inforenergeticii.

 

Paleta de aplicativitate a Inforenergeticii, deosebit de largă, este dovedită şi de lucrările premiate la simpozioanele de inforenergetică, dintre care amintim:

În domeniul geneticii: „A.D.N. ca expresie a Algoritmului Primordial al Creaţiei Divine” sau „Biostimulatorii” şi „Biocomunicaţia om-plantă„ etc..

În domeniul industrial: Creşterea durităţii metalelor sub influenţa tehnicilor inforenergetice etc.

În domeniul tehnic: „Aplicaţii ale Radiesteziei în electronica industrială” etc.

În domeniul social: „Dinamica mediului penitenciar – mediu kharmic”, „Analiza sfintei BCO Române în 2005”, „Analiza i.e. a partidelor politice din România”, „Analiza i.e. a învăţământului în România” etc.

În domeniul militar: „Serviciile secrete româneşti”, „Aplicaţii inforenergetice militare” etc.

Din 1996, SRR, F.I.E. „Sf. Apostol Andrei” şi, din 2004, Societatea de Inforenergetică, au organizat anual simpozioane şi conferinţe internaţionale şi naţionale, pe diferite teme cuprinzând domenii ca: sănătate, ştiinţe moderne, agricultură, economie, industrie, viitorologie, astfel:

 

Simpozioane:

 

2015 - ARAD

 
 • Premiul I - „Regina Maria adevăratul rege al României între anii 1914 - 1927

 • Premiul II - „Aspecte i.e. ale învățământului din România în 2015

 • Premiul III - „Considerații i.e. privind neputințele umane - N.U.

 • Menţiunea I - „Educația estetică hristică - frumosul relațional, o necesitate în formarea oamenilor viitorului

 • Menţiunea II - „Corelația dintre elevarea umană și mărimea vitezei de curgere a evenimentelor pe unitatea de timp, în curgearea lui pe alte corpuri cerești

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Ascultarea Divină - condiție esențială a unei ESH necesară pentru copii viitorului

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut științific - „Condițiile minime de apariție a vieții pe un corp ceresc

 • Premiul de popularitate - „Fenomenul migrației populaționale și a forței de muncă în România în perioada 1944 - 2014. Aspecte i.e.

2014 - GALAȚI

 
 • Premiul I - „Importanţa i.e. a Sf. Fecioare Maria şi a MIH în evoluţia artelor pe teritoriul României în curgerea timpului

 • Premiul II - „Analiza i.e. a Darurilor Sf. Duh în cadrul ASC în perioada 82 î.Hr. - 271 d.Hr.

 • Premiul III - „Asumarea Răspunderii aferent oamenilor

 • Menţiunea I - „Corelaţii i.e. dintre elevarea umană şi V.T. în curgerea timpului terestru pe teritoriile Daciei, Principatelor Române şi României

 • Menţiunea II - „Siguranţa energetică a României în perioada 2014 – 2100

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Îndumnezeirea comunicării, limbajului şi limbii pe planeta Terra

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut științific - „Carotenoidele şi viaţa – abordare inforenergetică

 • Premiul de popularitate - „Reevaluarea i.e. a personalităţii prof. dr. Nicolae C-tin Paulescu, inventatorul insulinei

2013 - TIMIȘOARA

 
 • Premiul I - „Tiroida - Aspecte i.e.

 • Premiul II - „Sacralizarea artei și disciplinei nipone cu ajutorul inforenergeticii

 • Premiul III - „Căsnicia și implicațiile ei de-a lungul timpului

 • Menţiunea I - „Despre sinceritate și necesitatea acesteia în evoluția umană

 • Menţiunea II - „Studiu cu privire la muzica hristică și influiența sa benefică în dezvoltarea copilului

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut creștin - „Aportul școlilor de spirituailtate benefică conduse de Măicuța Domnului și Fiicele de Dumnezeu  la creșterea gradului de elevare unamă

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Un înger întrupat - Vasile Voiculescu (1884 - 1963)

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut științific: „Necesitatea structurării pe bază de siliciu

2012 - BRĂILA

 
 • Premiul I - „Câteva consideraţii cu privire la frumuseţea şi misiunea divină a fiicelor de Dumnezeu

 • Premiul II - „Corneliu Zelea  Codreanu - portret i.e.

 • Premiul III - „Capacitatea de jertfă si capacitatea de trădare în B.O.R.

 • Menţiunea I - „Rolul familiei în accelerarea evolutiei spirituale a României

 • Menţiunea II - „Speranta Virtute Divina si manifestarea ei la oameni

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut i.e. - „Comunicarea prin Puterea Iubirii Hristice - PIHr

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut istoric - „Tipuri de E.N.B.S-uri necesare evoluţiei poporului român (pentru CNV 100) în perioada mai 2012 - 2150

 • Premiul Mihaela Drăghici - „Gradul de elevare al sistemelor vii umane în funcţie de
  mărimea conştientizărilor aferente interacţiunilor slabe şi foarte slabe

 • Premiul de popularitate - „Corelatia dintre umor şi forțele slabe și foarte slabe

2011 - TIMIȘOARA

 
 • Premiul I - „Aspecte comune ale evoluţiei sistemelor vii umane şi stelare

 • Premiul II - „Prioritatea necesităţilor existente pe Terra pentru care au venit la întrupare ENBPu după anul 2007

 • Premiul III - „Permanenţa poporului daco-roman

 • Menţiunea I - „Tectonica şi noua atmosferă a planetei Terra

 • Menţiunea II - „Aeticus Donares-explorator, geograf, filosof, om de ştiinţă şi cultură din Histria

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut creştin - „Persecuţia creştinilor în 2010. Posibile pericole şi-n 2011. Principalele măsuri de contracarare

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Paşi de urmat pentru construirea Academiei de Spiritualitate în România în următorii 25  de ani

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Vaccinarea împotriva bolilor copilăriei-o „bombă cu ceas” medicală

2010 - PIATRA NEAMȚ

 
 • Premiul I - „Compasiunea- suprema înflorire a iubirii

 • Premiul II - „Monseniorul Vladimir Ghika-o viaţă închinată smereniei

 • Premiul III - „Sfinţii martiri Epictet preotul şi Astion monahul

 • Menţiunea I - „Istoria Imnului de Stat al României şi reflectarea caracteristicilor epocii în parametrii IE ai acestuia

 • Menţiunea II - „Cuvioasa Macaria - un studiu al detaliilor evoluţiei unui misionar ceresc pe Pământ

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Aeticus Donares - explorator, geograf, filosof, om de ştiinţă şi cultură din Histria” - partea a 2-a Expediţia în jurul lumii”

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Cercetarea parametrilor fizico-chimici ai moleculei de apă în prepararea ei prin Hristicizare. Cristalizarea apei, un mod de a aprecia calităţile şi virtuţile ei

 • Premiul de popularitate - „Despre legi, regulamente şi reguli

2009 - PLOIEȘTI

   

2008 - IAȘI

 
 • Premiul I - „Libertatea - un dar divin

 • Premiul II - „Studiu asupra variabilității caracteristicilor definitorii ale unui grup de lucru i.e.

 • Premiul III - „Sfântul Nectarie - studiu i.e.

 • Menţiunea I - „Variabilităti i.e. la preoti și mireni în timpul slujbelor religioase creștine

 • Menţiunea II - „Portul Constanța - legătura cu Dunărea

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Martiri creștini ortodocși din perioada comunistă. Studiu de caz i.e. - Valeriu Gafencu

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Tehnologii pentru medicina viitorului. Abordare i.e.

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Monitorizarea noxelor emise de o termocentrală și lucrul i.e. pentru micșorarea lor

 • Premiul de popularitate - „Empatia

2007 - CONSTANȚA

 
 • Premiul I - „Hipotalamusul - Centru de comandă al ENBP întrupate

 • Premiul II - „ ...ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui

 • Premiul III - „Conştientizarea umană

 • Menţiunea I - „Statul Hristic

 • Menţiunea II - „Variabilităţile legilor şi necesitatea acestora

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Importanţa stării Samadhi în manifestarea Duhului Adevărului

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Evoluţia şi involuţia - generatoare de variabilităţi ale fenomenelor meteorologice

 • Premiul de popularitate - „Arsenie Boca - un sfânt între oameni

2006 - CLUJ

 

2005 - BRAȘOV

 •  

2004 - GALAȚI

 • Premiul I - „Capacitatea de decizie

 • Premiul II - „Patimile - boli spirituale

 • Premiul III - „Sfântul Mare mucenic Gheorghe

 • Menţiunea I - „Ierarhii îngereşti

 • Menţiunea II - „Taina hirotoniei

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „O parte din misiunea Mântuitorului Iisus Hristos

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Aplicaţii IE în zootehnie

 • Premiul de popularitate - „Pacea Domnului

2003 - BRĂILA

 
 • Premiul I - „Darul Sfintei  Fecioare

 • Premiul II - „Manifestarea principiului feminin

 • Premiul III - „Iubirea

 • Premiul pentru cel mai ridicat conţinut sacru - „Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

 • Premiul pentru cea mai amplă documentare - „Evoluţia sistemului de drept pe teritoriul Daciei de la 100 î.Hr. până în prezent

 • Premiul special - „Comunicarea

 

2002 - ARAD

 • Premiul I - „Fidelitatea în inforenergetică

 • Premiul II - Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Inforenergetica despre scânteia divină, individualitate, personalitate

 • Premiul III - „Trepte duhovnicești ale „scării railui” sub aspect i.e.

 • Meniune - „Statul creștin

 • Premiul special al juriului - „Umile considerații asupra unei mari taine: Sfântul Duh

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Odă bucuriei

 • Premiul de popularitate - „Tezaurul lui Decebal

 • Premiul pentru cea mai înaltă aplicabilitate în practică - „Fitoterapie inforenergetică

2001 - PLOIEȘTI

 
 • Premiul I - „Principiul hristic în oameni

 • Premiul II - „Scurta privire asupra epocii lui vodă Constantin Brâncoveanu - politica între demonic şi divin

 • Premiul III - „Puritatea pragului sfinţeniei

 • Menţiunea I - „Poveste pentru trezit entităţi benefice

 • Menţiunea II - „Tradiţii şi obiceiuri ale celor mari, bune pentru cei mici

 • Premiul pentru cel mai tânăr autor - „Iubirea

 • Premiul de popularitate - „O sărbătoare a iubirii la români - daragobetele

2000 - BUCUREȘTI

 

1999 - ORADEA

 

1998 - TIMIȘOARA

 

1997 - BUCUREȘTI

  • Premiul I - „Chirurgia de lumină. Psihologia inforenergetică. Considerații pe 166 de cazuri. Comunicare preliminară - „

  • Premiul II - „Mecanismul inforenergetic în evoluția bolilor psihice

  • Premiul III - „Un studiu inforenergetic al principalelor activități sociale din orașul Constanța

  • Premiul III - „Studiu i.e. asupra relației părinți copii”

  • Premiul pentru cea mai înaltă aplicabilitate în practică - „Cazuri rezolvate prin terapie i.e.

  • Premiul pentru lucrarea cu cel mai interesant conținut de idei - „Eficiența terapiei i.e. în infecții. Model experimental

  • Premiul de popularitate - „Biocomunicația om - plantă

  • Premiul de popularitate - „Intensitatea timpului - expresie a elevării spirituale a existențelor din toate versurile

  • Premiul pentru cel mai tânăr autor - „Adolescența, etapă de algoritmare a raportării la univers

1996 - GALAȚI

 

 

Conferinţe:

 

2016 - BRAŞOV

 
 • Premiul I - „Familia - cadrul conceptual divin pentru educația copiilor

 • Premiul II - „Națiunea română caracteristici și amenințări

 • Premiul III - „Influența artei în oferirea unei educații hristice în familie și în societate

 • Menţiunea I - „Studiu i.e. privind ponderile și influențele oamenilor trecutului existen

 • Menţiunea II - „Puterea iubirii hristice în familia creștină

 • Menţiunea III - „Studiu i.e. asupra învățământului preșcolar românesc

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Sf. Duh Mângâietorul

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut științific - „Accesarea fondurilor europene - asaltul LIA aspra monopolului LId

2015 - BUCUREȘTI

 • Premiul I - „Analiza i.e. a Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Bucureşti

 • Premiul II - „Glanda pineală. Ochiul sufletului nostru

 • Premiul III - „Nikola Tesla

 • Mențiune I - „Cosideraţii asupra aportului Ţării Româneşti la tăria Ţării Române

 • Mențiune II - „Sfânta Liturghie - trecut, prezent şi viitor

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Aplicaţii actuale ale neuroştiinţei: neuromarketing şi branduri senzoriale. Aspecte i.e.

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Importanța cultivării frumosului în viața creștinului ortodox

 • Premiul de popularitate - „Promovarea inforenergeticii și a cursurilor de inforenergetică – între Misiune Divină şi indiferență –

2014 - PLOIEȘTI

 • Premiul I - „Educația financiară hristică, puterea financiară hristică

 • Premiul II - „Relația ENBSu.coord. - ENBSu.tot. Considerente privind dobândirea sănătății hristice.

 • Premiul III - „Comunicarea dintre părinți și copii - aspecte i.e.

 • Mențiune I - „Învățând de la Sf. Ioan Iacob Hozevitul

 • Mențiune II - „Analiza i.e. a personalității lui Leonardo Davinci

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Siguranța alimentării cu energie electrică a României

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Considerații cu privire la relația dintre frumusețea tinerilor, hristicizarea educației și calitatea i.e. a învățământului superior din România

 • Premiul de popularitate - „Studiul i.e. al diferitelor domenii de activitate din Republica Moldova la finele anului 2013 și prioritățile în domeniile rezultate.

2013 - IAȘI - SUCEAVA

 • Premiul I - „Determinanța fenomenelor aferente forțelor subtile și foarte subtile în evoluția sistemelor vii umane

 • Premiul II - „Sistemul penitenciar - balast pentru evoluţia naţiunii române

 • Premiul III - „Urmările darurilor M. I. H. din 2009- 2013 asupra caracteristicilor strămoșești ale românilor

 • Mențiune I - „Sfântul Acoperământ Dumnezeiesc

 • Premiul de popularitate - „Moştenitorii academiei de spiritualitate din Carpaţi

2012 - CONSTANȚA - CRAIOVA

 
  • Premiul I - „Națiunea și statul unitar român

  • Premiul II - „Evoluţia în cuplu

  • Premiul III - „Cauzele anomaliilor genetice la sustemele vii animale

  • Menţiunea I - „Prevederi ale A.L. pentru C.V. 5 din gr. nr. 2 de cicluri de viaţă

  • Menţiunea II - „Cauzele anomaliilor genetice ale sistemelor vii vegetale

  • Menţiunea III - „Comunicarea între oamenii prezentului şi viitorului

  • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Idealuri umane - Idealuri divine

  • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţfic - „Un studiu despre energie Liberă şi electrogravitaţie

2011 - BUZĂU - BRAȘOV

 • Premiul I - „Măsuri posibil de realizat pentru accelerarea progresului tehnologic a îmbunătăţirilor de software şi hardware necesare în România în următorii 15 ani

 • Premiul II - „Căi, metode şi mijloace optime de păstrare şi dezvoltare a caracteristicilor strămoşeşti ale naţiunii române pentru a îmbogăţi tezaurul planetar

 • Premiul III - „Cercetarea ştiinţifică fundamentală românească - Analiza IE a factorilor care au dus la actuala situaţie de criză

 • Menţiunea I - „Să ne cinstim şi să ne merităm strămoşii

 • Menţiunea II - „Poveştile şi importanţa lor în educaţia copiilor

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Homeopatia în Inforenergetică

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţfic - „Universul fractal

 • Premiul de popularitate - „Aiud - închisoarea în care s-a zidit biserica lui Hristos

2010 - BUCUREȘTI - CONSTANȚA

 • Premiul I - „Lumina în arhitectură

 • Premiul II - „Despre virtuţi - aspecte şi confluențe din Inforenergetică şi Termodinamică

 • Premiul III - „Aspecte ale elevării liberului arbitru

 • Menţiunea I - „Deficiențe existente în 2009 în instituţiile de învăţământ din Romania

 • Menţiunea II - „Inforenergetica aplicată în sălile de naştere

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Revelaţia dumnezeirii T.C. către Creaţia Sa prin variabilităţi de manifestare a Luminii Necreate

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Construirea bisericii Sf. Nicolae şi a capelei Sf. Fanurie din com. Chiajna - jud. Ilfov

 • Premiul de popularitate - „Critica şi reproşul

2009 - GALAȚI

 • Premiul I - „Eficienţa măsurilor justiţiei penale pentru micșorarea ratei infracţionalităţii

 • Premiul II - „În Lumina Necreata a Tatalui Ceresc- spre desăvârșirea spirituală

 • Premiul III - „Domnitorul I.O. Brâncoveanu - model de mucenicie

 • Menţiunea I - „Influenta terapiilor i.e. asupra calităţii vieţii

 • Menţiunea II - „Brăila- cetate între Dunare şi Baragan

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Despre armonie

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Geometria fractala - analiza i.e

 • Premiul de popularitate - „Antagonismul dintre Motoarele Creaţiei şi Gaurile Negre

2008 - CONSTANȚA - TIMIŞOARA

   

2007 - BRĂILA

 • Premiul I - „Bilantul i.e. al ponderilor influenţelor îngerilor întrupaţi şi destrupaţi asupra fiinţelor umane

 • Premiul II - „Evaluarea frumosului de-a lungul fazelor de evoluţie umană

 • Premiul III - „Legile belagine - Legile frumoase

 • Menţiunea - „Părinţii - factor constructiv sau distructiv în elevarea copiilor

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut ştiinţific - „Nicolae Paulescu - viața și opera

 

2006 - CRAIOVA

 • Premiul I - „Aspecte IE al transplantului de organe

 • Premiul II - „Aspecte privind evoluţia sistemului uman în faza de evoluţie solară în România

 • Premiul III - „Educaţia hristică - educaţia viitorului

 • Menţiunea I - „Memoria apei

 • Menţiunea II - „Sfântul și de Dumnezeu purtătorul Gură de Aur a Moldovei cuviosul paisie de la Neamţ

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut ştiinţific - „Despre apă

 • Premiul de popularitate - „Pacea - dar al Sf. Duh

 • Premiul special - „Dinamica mediului penitenciar kharmic

 

2005 - BUCUREȘTI

 
 • Premiul I - „Unele aspecte inforenergetice privind implicarea codului genetic în ereditatea fiinţei umane

 • Premiul II - „Unda spiral-elicoidală levogiră Manifestarea Energiei Tatălui Ceresc

 • Premiul III - „Evoluţia medicilor de medicină alopată din Bucureşti în perioada 2005 - 2049

 • Menţiunea I - „Biserica Ortodoxă română între credinţă şi compromis

 • Menţiunea II - „Puterea banului şi evoluţia sistemului bancar în România - trecut, prezent şi viitor

 • Menţiunea III - „Eroul - simbol al continuităţii tradiţiilor dacice - stindard călăuzitor al conducătorilor români

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Viaţa Sfintei Muceniţe Irina

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut ştiinţific - „Sistemul imunitar - O EROARE DE MEMORIE - particularităţile speciale ale răspunsului imun al organismului uman în cadrul terapiilor i.e.

 • Premiul de popularitate - „Iubire pentru Bucureşti

2004 - IAȘI

 
 • Premiul I - „Intuiția umană

 • Premiul II - „Evoluția Sfintei Biserici Creștine Ortodoxe Române în decursul timpului

 • Premiul III - „Lumina sunetului

 • Menţiunea I - „Muzica între sacru și profan

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut ştiinţific - „Considerații asupra genomului uman

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut religios - „Statul creștin român 2003-3000 d.Hr.

 • Premiul pentru cel mai înaltă aplicabilitate: „Numai Dumnezeu vindecă

 • Premiul de popularitate - „Teiul lui Eminescu

 • Premiul de popularitate - „Viața și moartea Sfântului Iosif tatăl după trup al Domnului Iisus Hristos și Logodnicul Sfintei Fecioare Maria

 

2003 - BUZĂU

 
 • Premiul I - „Comunicarea

 • Premiul II - „Implicații ale teoriei atașamentului din  psihologia dezvoltării

 • Premiul III - „Despre naștere

 • Mențiunea I - „Cercetări privind beneficitatea organismelor modificate genetic

 • Mențiunea II - „Influiența desenelor animare de pe canalul Cartoon Network asupra copiilor între 2-3 ani

 • Mențiunea III - „Cleopa și Paisie, doi mari duhovnici ai mănăstirii Sihăstria Neamț

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut ştiinţific - „Cauzele stress-ului oxidativ

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Sfințenia - poruncă divină

 • Premiul de popularitate - „Efectele tehnicii de curățare i.e. asupra rezultatelor la învățătură al elevilor

 

2002 - TIMIȘOARA

 

2001 - ARAD

 
 • Premiul I - „Cele trei zile de la răstignire până la învierea domnului Iisus Christos

 • Premiul II - „Un model de univers informaţional multidimensional

 • Premiul III - „Om în Rai

 • Mențiunea I - „Aspecte aghiografice romanești

 • Mențiunea II - „Hrana prin absorbţie de inforenergii benefice

 • Premiul pentru cel mai înalt conţinut spiritual - „Aspecte ale strategiei unității naționale sub Mihai Vodă Viteazu

 • Premiul pentru cel mai Înalt conţinut ştiinţific - „Aplicații ale tehnicilor I.E. în îmbunătățirea efectului protector al produselor alimentare

 • Premiul de popularitate - „Încrederea

 • Premiul de popularitate pentru cea mai înaltă valoare aplicativă - „Beneficizarea apei

 • Premiul de încurajare a juriului - „Argilo-terapia

 

2000 - BRAȘOV

 

1999 - CRAIOVA

 

1998 - BRĂILA

 

1998 - ARAD

 

1997 - PITEȘTI