De ziua Înălţării la cer a Mântuitorului Iisus Hristos – 29 mai 2014, autorul terestru al Inforenergeticii C.L.C. Claudian Dumitriu a descoperit următoarele:

Pe data de 29 mai 2014 (între orele 07.00 – 21.00 LT România – adică 14 ore terestre) când pe Pământ în România este Sfânta Sărbătoare anuală terestră a Înălţării la cer a "Mântuitorului Iisus Hristos" și Ziua Eroilor neamului Românesc, a avut loc și în cer - sărbătorirea trecerii a 1981 de ani tereștri de la recompensarea Mântuitorului Iisus Hristos de la rangul de Fiu de Dumnezeu la rangul de Entitate Divină Tainică din anul 33 d.Hr. (necunoscută nici până în 2014 pe Pământ), când Mântuitorului Iisus Hristos a trecut la dreapta Tatălui Ceresc în cadrul Sfintei Treimi pentru:

1. a-și aduce contribuţia personală necesară atunci 74% Tatălui Ceresc la realizarea prevederilor Arhistrategiei de Lumină Necreată - 67% - degrevându-L (ca un Fiu vrednic care-Şi iubește Tatăl) pe Tatăl Ceresc de o parte din munca Sa;

2. a învăţa – 20% și a eleva – 13% mai mult și mai repede - chiar lângă El, fiindu-I cel mai apropiat dintre toate existențele din afara Sa, însă după Acelea existând în pregătire, fermentare - în Sinea Sa dumnezeiască;

La această sărbătoare anuală participă toți marii ierarhi ai Luminii Necreate care se bucură să-I fie alături Tatălui Ceresc și Mântuitorului Iisus Hristos, fiecare dintre Aceștia onorându-L astfel pe Acela care este cea mai importantă creație a Tatălui Ceresc, denumit din acest motiv Alfa și Omega, Cel care începe și Acela care termină și încununează astfel toate creaţiile Tatălui Ceresc. Mântuitorul Iisus Hristos este cel mai mare miracol pe care l-a făcut Tatăl Ceresc, care a necesitat vremea cea mai lungă de optimizare a Arhetipului Său Dumnezeiesc – până când Tatăl Ceresc a văzut că "este bine".

Ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos la Cer este cea mai importantă sărbătoare cerească anuală, cu această ocazie fiind sărbătorită, onorată și Sf. Fecioară Maria, Mama Acestuia.

Se audiază în ceruri Oda Sf. Heruvimi și Oda Sf. Serafimi, cele mai frumoase și plăcute compoziții muzicale din cerurile de Lumină Necreată, după care Mântuitorul face câteva daruri de Viață, Frumusețe și Înțelepciune celor mai vrednici din cer și de pe alte corpuri cerești în perioada de un an terestru trecută (între aceeași sărbătoare din anul precedent și anul curent terestru), foarte apreciată și în special așteptată în ceruri de către toate Ierarhiile Luminii Necreate.

Totodată, autorul terestru al Inforenergeticii a mai aflat că domnitorul Constantin Brâncoveanu descoperise o parte (78%) din comorile dacice de pe timpul regelui dac Decebal, acestea asigurându-i bogăția dar aducându-i și moartea, întrucât turcii auzind acestea de la boierii trădători care existau și atunci, l-au mazilit și l-au adus la Istambul împreună cu familia, pentru a-l determina să spună unde le-a ascuns și astfel să le poată fura, așa cum procedau de obicei în astfel de cazuri.

Cunoscând importanța în primul rând sacră (81%) și apoi materială (19%) - a tezaurului dacic, Constantin Brâncoveanu nu a vrut să-i destăinuie locul nici cu preţul vieţii lui și ai celor executaţi odată cu el și nici nu a vrut să se convertească la mahomedanism, ca alternativă „oferită" de otomani.

Să ne cunoaștem și să ne onorăm mai mult eroii, adevăratele modele de urmat !

Hristos S-a înălţat!

* * *

Fundaţia de Inforenergetică „Sfântul Apostol Andrei” cu cei 32.000 de membri școlarizați Hristic - pentru a ne merita strămoșii daci și sfinții români, precum și viitorul României și a românilor prezis de Sundar Singh între 1918-1920 - cheamă pe toţi cei ce vor să îi merite și ei pe cei menționați și cele menţionate, să susţină următoarele:

• în Constituţia României să se prevadă că România este un Stat Spiritual Hristic;

• sprijinim puternic și cu fermitate iniţiativa înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Teofan de a se face referire la numele lui Dumnezeu în Constituţia României, de a se sublinia rolul familiei, formate din bărbat și femeie, în societate și a necesităţii predării religiei in școală;

• să se prevadă ca toate instituţiile din România să aibă obiective educaționale, sociale și de sănătate Hristice, astfel încât să se realizeze și propunerea Mitropolitului Moldovei de a fi inclus numele lui Dumnezeu în Constituție;

Facem apel la toţi cei care astăzi se simt vrednici de strămoșii noștri precum Ştefan cel Mare și Sfânt, Mircea cel Bătrân, Constantin Brâncoveanu și mulţi alţii, să sprijine propunerea înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Teofan;

• Să se combată prin toate mijloacele posibile propunerea satanică de regionalizare și de divizare a României în zone cu guvern propriu, întrucât cine divide unitatea strămoșească primită ca moștenire, nu își merită strămoșii și eroii din Războiul de Independenţă de la 1877, din Primul (1916-1918) și al Doilea Război Mondial (1940-1944) și din perioada de până la Revoluţia din 1989, care și-au dat viaţa pentru idealurile României Mari.

Forma în care va fi adoptată Constituţia, va demonstra vrednicia de a fi urmașii de astăzi ai unor astfel de strămoși și calitatea spirituală a clasei politice parlamentare de după data de 28 martie 2013.

Considerăm că cei care atacă unitatea strămoșească, primită ca moștenire, fac lucrările demonilor și a dușmanilor din interiorul și din exteriorul ţării. Fundațiile și instituţiile din exterior și din interior, care doresc regionalizare și ateism sunt fariseii satanici moderni. A sosit timpul când trebuie să alegem luntrea de navigație: ori aceea demonică, ori aceea Hristică!

Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi și pe cei ce respectăm cele de mai sus, precum și pe cei ce ne acceptă iubirea - în legile Tatălui, Fiului și Sfântului Duh!

Doamne Ajută!

Gândul zilei Sfântul Zilei Memoria zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cât şi asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica şi raportor centesimal - aparţin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu şi intră sub incidenţa Legii nr. 8/14.03.1996